Mê Trang đồng hành cùng sự kiện ra mắt CLB Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn