MÊ TRANG GẤP RÚT HOÀN TẤT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO HỘI CHỢ SIAL CHINA 2017