MÊ TRANG – KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI TẠI QUẢNG NAM