Mê Trang là đại diện thương hiệu cà phê duy nhất phục vụ tại Hội nghị APEC 2017