Mê Trang nhận bằng khen trong hội nghị tổng kết công tác Đảng khối Doanh nghiệp