Mê Trang nhận bằng khen về hoạt động xuất sắc trong tuần lễ Festival biển 2013

Bằng khen về thành tích đóng góp xuất sắc của Công ty