Mê Trang nhận nhận Cup Vàng chất lượng sản phẩm tại Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột 2015