ME TRANG – SẴN SÀNG CHO HỘI CHỢ ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2019