MÊ TRANG SẴN SÀNG THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG VN CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CẦN THƠ 2016