MÊ TRANG SẴN SÀNG THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG VN CHẤT LƯỢNG CAO VÀ HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH CÀ PHÊ CẦN THƠ 2016