MÊ TRANG SẴN SÀNG THAM GIA HỘI CHỢ HVNCLC 2016 TẠI QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH