MÊ TRANG THAM DỰ ĐỒNG LOẠT 2 HỘI CHỢ TẠI NHA TRANG VÀ ĐÀ NẴNG