Mê Trang tham dự Hội Chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao lần thứ 18 tại TP. Hồ Chí Minh