Mê Trang tham dự Hội nghị xúc tiến thương mại – Kết nối giao thương hai tỉnh Lâm Đồng – Khánh Hòa

Cà phê Mê Trang nhận được những phản hồi tích cực tại Hội nghị