MÊ TRANG THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017