MÊ TRANG THAM GIA HỘI CHỢ HVNCLC TẠI QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH