MÊ TRANG THAM GIA HỘI CHỢ QUỐC TẾ WORLD FOOD MOSCOW 2017 TẠI LIÊN BANG NGA