Mê Trang tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

ket-nap-dang-2