Mê Trang trong sự kiện chào đón vị khách du lịch thứ 6 triệu đến với Nha Trang

3 vị Khách đặc biệt thứ 5.999.999, 6.000.000, 6.000.001 của sự kiện hôm nay