Mê Trang trong sự kiện chào đón vị khách du lịch thứ 6 triệu đến với Nha Trang