MÊ TRANG TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG VÀ QUÁN MÊ TRANG – SHOP