MÊ TRANG VỪA KHAI TRƯƠNG THÊM MỘT MÊ TRANG CAFÉ SHOP TẠI QUẢNG NGÃI