[METRANG COFFEE ] TẤP NẬP KHÁCH HÀNG TRONG NGÀY KHAI TRƯƠNG MÊ TRANG COFFEE TẠI KHU PHỐ TÂY NHA TRANG