[Hội chợ Foodexpo 2015] Cà phê Mê Trang cùng hơn 300 doanh nghiệp tham gia Foodexpo 2015