[Hội chợ Foodexpo 2015] Cà phê Mê Trang cùng hơn 300 doanh nghiệp tham gia Foodexpo 2015

Vietnam Foodexpo 2015 - Brochure VNM-1