Mê Trang trao học bổng cho sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Nha Trang