Những thành công của Mê Trang tại Triển lãm Worldfood Moscow 2014

Buổi làm việc của Tổng Giám đốc Lương Thế Hùng tại triển lãm