Ra mắt không gian “Trường Sa trên cạn”

Các đại biểu cắt băng khai trương không gian “Trường Sa trên cạn”.