[SIAL CHINA 2018] Cà phê Mê Trang đẩy mạnh phát triển thị trường Trung Quốc