[SIAL CHINA 2018] CÀ PHÊ MÊ TRANG THAM GIA HỘI CHỢ THỰC PHẨM LỚN NHẤT CHÂU Á 2018