[SIAL CHINA 2018] CÀ PHÊ MÊ TRANG TIẾP TỤC THAM DỰ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ THỰC PHẨM – SIAL CHINA 2018