[SIAL CHINA 2018] MÊ TRANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO HỘI CHỢ SIAL CHINA 2018