[SIAL CHINA 2018] NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CÀ PHÊ MÊ TRANG TẠI HỘI CHỢ QUỐC TẾ ĐỒ UỐNG VÀ THỰC PHẨM LỚN NHẤT CHÂU Á