Sinh viên trường Đh Tôn Đức Thắng thực tế tại Nhà máy Mê Trang