Tập đoàn Yug Rusi sẽ đầu tư vào cà phê Mê Trang

Đoàn lắng nghe giới thiệu về dây chuyền & quy trình sản xuất