[Kỷ niệm 15 năm thành lập] Hoạt động TEAM BUILDING MÊ TRANG