Thưởng thức hương vị cà phê Mê Trang tại Đại hội Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Bệ Người Tiêu Dùng TP Đà Nẵng

dai-hoi-tp-da-nang