Tổng Giám đốc Lương Thế Hùng nhận bảng vàng doanh nhân xuất sắc