[Tổng kết] LỄ KỈ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG