Mê Trang tiếp tục khai trương cửa hàng bán lẻ và giới thiệu sản phẩm