Trao tặng 2000 chăn ( mền) cho các cháu Huyện Khánh Sơn.