Mê Trang đồng hành cùng Lễ Khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam tại Trường đại học Nha Trang