Tưng bừng hoạt động giới thiệu sản phẩm cà phê Mê Trang tại siêu thị lớn nhất Vladivostok (Nga)