Tưng bừng khai trương M-Café Tháp Bà – Nha Trang

IMG_3511