Tưng bừng khai trương M-Café 131 Phan Thanh – Đà Nẵng