Tưng bừng khai trương Văn phòng Mê Trang chi nhánh Đồng Nai