[Tuyển dụng] Chuyên Viên Marketing Online, Thành Thạo Tiếng Anh