[Tuyển dụng] Giám đốc chi nhánh & nhân viên bán hàng chi nhánh Cần Thơ