Vị “thuyền trưởng” đưa cà phê Mê Trang bứt phá ngoạn mục