Viện Hải Dương Học tiếp nhận và giới thiệu với công chúng “Không gian Trường Sa trên cạn”

Du khách chụp ảnh với mô hình bia chủ quyền Trường Sa.